Stay Safe, Stay@Home! Controles in de dienstensector

Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 - highlights

Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket

Nieuwe functionaliteiten Companyweb

Wij helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Bent u van plan om de CORONA COMPENSATIEPREMIE aan te vragen? Lees dan even dit!

Bijzondere instructies van het CTR naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

Persbericht: Unizo, UCM, ITAA en IBR pleiten voor een toegankelijkere en ruimere tax shelter voor alle kmo’s

Versoepeling organisatie algemene vergaderingen: temporele werking van KB nr. 4 van 9 april 2020 verlengd tot 30 juni

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC)

Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

The IAASB issued staff alerts to provide some guidance to auditors during the Coronavirus Pandemic

CEAOB benadrukt de belangrijke aspecten met betrekking tot de impact van Covid-19 op de controle van de jaarrekening

COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ

Bericht van Fednot aan de ondernemers- en beroepsorganisaties inzake het verlijden van vennootschapsaktes tijdens de Covid-19 crisis

Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

Bijzondere instructies van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden