18 september 2019

Door de recente technische problemen en de late opening van Biztax (begin juli 2019) heeft de minister van Financiën beslist extra tijd te geven tot en met donderdag 10 oktober 2019 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt voor alle aangiften die moesten ingediend worden tegen 26 september 2019.

Bron: FOD Financiën, 17 september 2019

Gerelateerd