16 april 2018

Normen

 
Een openbare raadpleging werd op 22 maart gelanceerd over het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB).
 
Rekening houdend met de commentaren die ontvangen werden tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISAs goedgekeurd. De Raad heeft bovendien de modelverslagen goedgekeurd.
 

Algemene vergadering

 
De Raad heeft het jaarverslag 2017 goedgekeurd.
 
Verder keurde de Raad de jaarrekening op 31 december 2017 goed, alsmede de begroting 2018.
 

Commissie Vorming

 
In de periode september-oktober zal er in samenspraak met het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren een seminarie in het Nederlands en het Frans georganiseerd worden met als thema “Hoe zich voorbereiden op een controle van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?”.
 
De Raad heeft het voorstel tot organisatie van een seminarie omtrent informaticafraude goedgekeurd.
Boekhoudkundige aangelegenheden – De Raad heeft een ontwerpbrief goedgekeurd met betrekking tot de raadpleging van de CBN.
 

Commissie SME/SMP

 
De Raad heeft het voorstel van de Commissie SME/SMP goedgekeurd om een event te organiseren over de praktische aspecten van het nieuwe Wetboek van vennootschappen. Het event - dat plaats zal vinden op 22 november - moet de beroepsbeoefenaars en een aantal van hun cliënten toelaten om over de impact van de wetswijzigingen op de toegevoegde waarde van het beroep van bedrijfsrevisor de nodige informatie te vergaren. Een save the date zal eind april verstuurd worden.
 
 
Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd