19 augustus 2019

Bericht van de FOD Financiën:

Mevrouw,
Mijnheer,

Teneinde te voldoen aan de verplichting om uitvoering te geven aan elke nieuwe bevriezingsmaatregel opgelegd door een besluit van de VN-Veiligheidsraad, een EU-verordening of een koninklijk besluit en aan de verplichting om alle nuttige informatie te verstrekken over de uitvoering van deze bevriezingsmaatregel, verzoeken wij u om ons onverwijld volgende informatie mee te delen :

niet alleen

  • een overzicht van alle door u bevroren tegoeden en economische middelen die toebehoren aan de door de bevriezingsmaatregel geviseerde personen en entiteiten;

maar eveneens

  • alle informatie met betrekking tot eventuele wijzigingen aan de samenstelling van deze tegoeden en economische middelen sinds de datum dat de bevriezingsmaatregel in werking is getreden (datum van het VN-besluit, de Europese verordening of het koninklijk besluit)

Elke nieuwe beweging op een bevroren rekening moet zo snel mogelijk aan ons worden gemeld, gerechtvaardigd en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Gelieve deze tabellen te gebruiken om te antwoorden.

Bedankt voor uw bereidwillige medewerking.

Hoogachtend,
Cel Compliance

FOD Financiën | Thesaurie | Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen
Kunstlaan 30, 1040 Brussel (bezoekers: Handelsstraat 96)

Gerelateerd

Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad