11 september 2018

Hieronder vindt u de ontvangen commentaren op de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)VZW’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)VZW’s en stichtingen. De openbare raadpleging liep van 22 april 2018 tot en met 22 mei 2018.

De Raad van het IBR heeft deze commentaren geanalyseerd en heeft, op 31 augustus 2018, een aangepast ontwerp van norm aangenomen (ontwerpnorm KMO). De Raad van het IBR wenst u in te lichten over zijn analyse van de commentaren en zijn standpunt, alsook over het ontwerp van norm zoals deze ter goedkeuring werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie. Dit ontwerp werd ook goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

Gerelateerd

Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Enquête over de digitale transitie en de open banking

Enquête beschikbaar tot 5 september 2022