18 juni 2019

De statuten van een vennootschap zijn essentieel bij de oprichting ervan. Dat document bevat dan ook de belangrijkste spelregels van een onderneming, zoals de benaming, de zetel, het maatschappelijk doel enz., maar ook de aandelenoverdracht, het vermogensbeheer, het bestuur en de winstbestemming. Kortom, voor de economische beroepen is dit document uitermate belangrijk voor de uitvoering van hun opdrachten.
 
Onlangs heeft de FedNot een online tool ontwikkeld dat alle gecoördineerde statuten van de vennootschappen zal bevatten. De Statutendatabank bewaart alle versies van de statuten die voortvloeien uit in België verleden notariële akten. Het grote voordeel is dat je niet meer naar de griffie van de ondernemingsrechtbank moet om de statuten van een vennootschap te bekijken. De raadpleging van de Statutendatabank is gratis.
 
Het is bovendien mogelijk om op verzoek gewaarmerkte elektronische kopieën op te vragen, die geauthentiseerd zijn door de FedNot. De statuten die voor 1 mei 2019 werden opgemaakt, zijn nog steeds beschikbaar op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap zetelt.

Meer info op www.notaris.be/statuten

Gerelateerd