4 september 2018

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de beoordeling van België voor 15 van de 40 eerder geformuleerde aanbevelingen verhoogd. Hierdoor  is België  één van de betere landen op vlak van technische conformiteit met de aanbevelingen van FATF.

Op 3 september 2018 publiceerde de FATF een verslag over de vooruitgang van België bij het wegwerken van de in 2015 vastgestelde tekortkomingen. Dit verslag geeft een overzicht van alle maatregelen die België heeft genomen en bevat ook een nieuwe hogere rating voor 15 van de 40 aanbevelingen. Hierdoor heeft België nu één van de betere ratings op vlak van technische conformiteit met de aanbevelingen van FATF.

De FATF doet niet enkel aanbevelingen, maar controleert ook of landen effectief uitvoering geven aan deze aanbevelingen. Zo stelde de FATF in 2015 vast dat het Belgisch wettelijk, reglementair en organisatorisch kader op verschillende vlakken tekort schoot op het vlak van de strijd  tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door  deze tekortkomingen werd België onder verhoogd toezicht van de FATF geplaatst. België werd verplicht om een actieplan op te stellen om deze tekortkomingen weg te werken en  om de FATF regelmatig op de hoogte te brengen over de uitvoering van dit actieplan.

De Financial Action Task Force is een intergouvernementeel beleidsorgaan dat de internationale normen bepaalt waaraan landen moeten voldoen om het globale financiële systeem te beschermen tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR