13 november 2019

Op verzoek van de algemene directie KMO-beleid van de FOD Economie is een overheidsopdracht gepubliceerd met betrekking tot een financiële audit bij de acht erkende ondernemingsloketten.

Om deze audit te kunnen uitvoeren, dient men bedrijfsrevisor te zijn.

Alle documenten zijn beschikbaar op het e-Procurement platform.

Gerelateerd

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s

Indieningstermijn verlengd tot 29 januari 2021

FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten