2 maart 2018

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren is sinds 2017 operationeel. Het comité heeft voor 2018 een werkprogramma goedgekeurd dat in het verlengde ligt van zijn wettelijke opdracht inzake kwaliteitscontrole en toezicht.

het werkprogramma dekt volgende domeinen:
  • het verder uitwerken van zijn governance;
  • het organiseren van kwaliteitscontroles op bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren;
  • de evaluatie en aanpassing van zijn inspectiemethodologie;
  • de ontwikkeling van tools in het kader van zijn toezichtsbevoegdheden;
  • het voorkomen van het witwassen van geld en financiering van terrorisme;
  • de verslaggeving door de bedrijfsrevisoren en bedrijfsrevisorenkantoren
  • de nationale, Europese en internationale samenwerking 

Werkprogramma 2018

Gerelateerd

Overzicht van maatregelen die het CTR kan nemen

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Boekhoudkundige en fiscale aspecten van de administratieve boetes van het College (CTR)

Fernand Maillard, ere-ondervoorzitter van het IBR, bedrijfsrevisor