1 oktober 2018

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor « Ultimate Beneficial Owner »), is online. Alle vennootschappen en juridische entiteiten kunnen nu inloggen.

Hoewel de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit vastgelegd werd op 31 oktober 2018, heeft de FOD Financiën de termijn waarbinnen de vennootschappen, (i)vzw's, stichtingen en andere juridische entiteiten hun  uiteindelijke begunstigden voor de eerste keer kunnen registreren, verlengd tot 31 maart 2019.

De FOD Financiën zal bovendien zo snel mogelijk een applicatie online zetten waarmee de uiteindelijke begunstigden kunnen worden geregistreerd. Daarvoor dient u zich aan te melden bij het MyMinFinPro-portaal of via de website van de FOD Financiën.

U kunt op deze webpagina de FAQ's (bijgehouden tot 27 september 2018) betreffende het UBO-register consulteren.

Gerelateerd

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht

Samenwerken tegen het witwassen en de financiering van terrorisme: jazeker, maar niet ten koste van onze veiligheid !