2 augustus 2018

Kleine en middelgrote kantoren (Small- and medium-sized practices – SMPs) kunnen praktische ondersteuning gebruiken bij de implementatie van de International Controlestandaarden (ISA's) bij audits van kleine en middelgrote entiteiten (KMO's). IFAC (International Federation of Accountants) heeft de gids voor het gebruik van ISA's bij KMO-audits, de vierde editie intussen, bijgewerkt om bedrijven te helpen bij het efficiënt en proportioneel toepassen van ISA's op KMO-audits.
 
Deze vierde editie is bijgewerkt om recente wijzigingen in de ISA's weer te geven, waaronder projecten van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (IAASB) over de volgende topics:
  • Auditor Reporting;
  • Disclosures; 
  • The Auditor’s Responsibilities Relating to Other Information; and 
  • Using the Work of Internal Auditors.
De gids is ontworpen voor gebruik door alle beroepsbeoefenaars. Deel 1 behandelt de fundamentele concepten van een risicogeoriënteerde audit in overeenstemming met de ISA's. Deel 2 bevat praktische richtlijnen voor het uitvoeren van KMO-audits, waaronder twee casestudies: één betreffende een KMO-audit en één over een audit van een micro-entiteit.

Guide-ISA-auditing-audits-SMEs

Download de handleiding

Gerelateerd

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

IBR publiceert informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)