30 oktober 2019

Oproep voor kandidaten


De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 31 januari 2020 per e-mail worden gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Financiële stabiliteit, AML-toezicht en prudentieel beleid van banken, naar volgend e-mail adres: supolaudit@nbb.be.

Meer informatie vindt u in de oproep die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2019.

Gerelateerd

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten