27 juli 2016

Voortaan zal het IBR twee maal per jaar de lijst publiceren van de bedrijfsrevisoren die recent de eed hebben afgelegd.

Volgende bedrijfsrevisoren hebben de eed afgelegd in de periode januari-juni 2016:

BUYSSCHAERT Brecht, DE CLERCK Nico, DE COCK Kevin, DUPUIS Yves, GUARINO Laura, KUPPER Jean-François, LONNEUX Christel, LOUIS Julien, MAES Edwin, MARGINET Joachim, NUYTTENS Inge, PELZER Christophe, RENDERS Tom, ROEF Mathias, SERGOYNNE Caroline, SMITS Steven, THIENPONT Virginie, VAN BRUSSEL Kristof, VANDEBROEK Sanne, VERDICKT Simon, VERRUE Mathias.

Gerelateerd

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021