19 december 2016

Het IBR publiceert twee maal per jaar de lijst van bedrijfsrevisoren die recent de eed hebben afgelegd.

Volgende bedrijfsrevisoren hebben de eed afgelegd in de periode juli-december 2016:
AMKHAOU Kadija, COPUS François, DEHAESE Dries, DELBEKE Fien, DEPREZ Ludovic, D'HULST Anne, DOZIN Olivier, DUYTSCHAEVERS Kenny, GALAND Quentin, HENQUIN Caroline, HUYSEGEMS Nathalie, MILAD Sofian, RINGOOT Peter, STEYNS Didier, VAN DE GEJUCHTE Sophie.

Gerelateerd

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021