23 april 2019

In aansluiting op de mededeling 2019/02 van het IBR, kunnen wij u meedelen dat de inschrijvingen voor de opleidingen betreffende de juridische kennis die nodig is voor de accreditatie als gerechtsdeskundige, nu geopend zijn bij het IAB.
 
Deze (betalende) opleiding kan gevolgd worden door de leden van de 3 instituten voor economische beroepen. Voor deze opleiding werd ook een erkenningsaanvraag ingediend bij de FOD Justitie. Alle praktische informatie vindt u op deze weblink.

Het volledig programma vindt u hier.
 
U kan zich tot 10 mei 2019 inschrijven bij het IAB op deze pagina (opgelet max. 36 deelnemers). Deze opleiding is voor wat de Nederlandstalige deelnemers al volzet. Data voor het najaar volgen nog.
 
Voor alle duidelijkheid willen wij u er nog even op wijzen dat een onderscheid moet worden gemaakt naargelang u voor 1 december 2016 al dan niet reeds gerechtelijke expertiseopdrachten had uitgevoerd.

- Zo ja, dan kan u zich vanaf nu inschrijven in het “voorlopige” register en heeft u tot 30 november 2021 om u in het “definitieve” register in te schrijven en te voldoen aan de opnamevoorwaarden die voorzien zijn door de wet, met inbegrip van het getuigschrift juridische kennis, dat verkregen kan worden door een door de FOD Justitie erkende opleiding te volgen, zoals die van het IAB.
 
- Zo niet (u heeft dus nog geen gerechtelijke expertiseopdrachten uitgevoerd), dan moet u aan alle opnamevoorwaarden voldoen die voorzien zijn door de wet vooraleer als gerechtsdeskundige aangesteld te kunnen worden, en in het bijzonder, in het bezit zijn van een getuigschrift juridische kennis. De inschrijving in het “definitieve” register voor gerechtsdeskundigen zal bevestigd worden door de aanvaardingscommissie van zodra deze volledig is.
 
Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op de vrijstellingen die eventueel kunnen worden aangevraagd, bijvoorbeeld als u een deel van de opleiding al heeft afgerond of als u in het bezit bent van een masterdiploma in de rechten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen met het IAB via education@iec-iab.be of om de reeds door de FOD Justitie gevalideerde getuigschriften die op 15 maart bijgewerkt werden, te raadplegen.

Gerelateerd

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming