2 oktober 2015

Normen, adviezen en omzendbrieven

De Raad heeft een ontwerp van antwoord geformuleerd op de exposure draft van het International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) met betrekking tot “Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations”.

Nationale vertegenwoordiging
De Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris-generaal hebben in juli en augustus volgende contacten gehad. Deelname aan het evenement georganiseerd door het Belgian Financial Forum met als thema “Historic Moments for the Euro Area by Mr. Johan VAN OVERTVELDT”. Vergadering met Hein Lannoy, kabinet van Federaal Minister van Economie Kris Peeters, inzake de omzetting van de auditrichtlijn. Ontmoeting met het IIA Belgium met het oog op de uitwisseling van informatie inzake de boekhoud- en audithervorming en de activiteiten in de publieke sector. Vergadering met E. WYMEERSCH, Voorzitter van de PIOB, waar onder meer de audithervorming, WCO, lage erelonen en de audit in de publieke sector aan bod kwamen.

Internationale vertegenwoordiging
De Raad werd vertegenwoordigd op de FEE Public Sector Roundtable omtrent “Harmonising European Accounting” waarbij Europese en nationale beleidsmakers, accountants en auditors samen kwamen om de harmonisering van de Europese public sector accountingstandaarden (EPSAS) te bespreken.
 
Daniel KROES
Voorzitter
 
Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd