10 december 2018

Beheer van de leden en de stagiairs

De Raad heeft het voorstel goedgekeurd voor de nieuwe samenstelling van de jury’s van het bekwaamheidsexamen en ging akkoord met het lanceren van een algemene oproep voor plaatsvervangende juryleden onder de bedrijfsrevisoren.

Normatieve strategie

De Raad wordt ingelicht van het feit dat een hoorzitting zal plaatsvinden bij de HREB op maandag 26 november 2018 met als onderwerp de gemeenschappelijke KMO-norm.

De Raad heeft een ontwerp van brief als reactie op de exposure draft van de IAASB met betrekking tot de norm ISA 315 goedgekeurd.

De Raad heeft geen opmerkingen geformuleerd over het voorbeeld van opdrachtbrief, noch over het voorbeeld van algemeen contractueel kader voor prestaties die integraal deel uitmaken van de opdrachtbrief. Deze zullen op de ICCI-website ter beschikking gesteld worden.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft de ontwerpmededeling betreffende de “Afspraken over single audit: audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid” goedgekeurd.

De Raad heeft besloten om het gemeenschappelijke bericht van de drie instituten over de beperking van het gebruik van contanten goed te keuren, onder voorbehoud van de goedkeuring door de andere instituten.

GDPR

De Raad heeft besloten om de actualisering van het privacybeleid van het IBR goed te keuren en deze op de website van het IBR te publiceren.

Betrekkingen met het College

De Raad heeft een voorstel gedaan voor de agenda die aan het College voorgelegd zal worden voor de raadgevende vergadering van 5 december 2018.Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter