14 februari 2019

Jongerenraad

De Raad heeft kennis genomen van het voorstel van de vertegenwoordigers van de Jongerenraad voor de organisatie van een community event in 2019 om het beroep aantrekkelijker te maken. Vervolgens heeft de Raad het budget voor de organisatie van dit evenement goedgekeurd. De Raad moedigt de jongeren aan om hun activiteiten voort te zetten en steunt het evenement dat de leden van beroep zal samenbrengen.

Memorandum aan de regering

De Raad heeft besloten een ontwerp van federaal memorandum, drie gewestelijke memorandums (Waals Gewest, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en een memorandum op Europees niveau op te stellen. De thema’s die hierin opgenomen zullen worden, werden ook besproken maar de resultaten van de verkiezingen zouden de uiteindelijke inhoud van de verschillende memorandums nog kunnen beïnvloeden.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft het ontwerpadvies met als titel "Verificatie van het UBO-register – opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag" goedgekeurd.

Normatieve strategie

De Raad heeft besloten om de Voorzitter en de Ondervoorzitter mandaat te geven om contact op te nemen met het IAB over een ontwerp van norm "samenstellingsopdrachten", waaraan het IAB volgens zijn Voorzitter momenteel reeds werkt, om te zien of we hier een gemeenschappelijke norm van zouden kunnen maken.

Commissie vorming

De Raad heeft besloten het vormingsprogramma voor 2019 en 2020, dat ter informatie aan het College meegedeeld werd, goed te keuren.

De Raad heeft het principe van de ontwikkeling van webinars (of enige andere vorm van online seminaries) goedgekeurd. De Commissie vorming zal analyseren hoe dit principe in de praktijk kan worden omgezet, alsook het aantal vormingsuren dat aan dit soort vorming toegekend kan worden.

Algemene vergadering

De Raad werd ingelicht van het feit dat die dag een save the date verstuurd werd voor de volgende Algemene vergadering. De agenda van de academische zitting werd ook goedgekeurd.

Bovendien heeft de Raad kennis genomen van de regels die van toepassing zijn voor de stemming tijdens de Algemene vergadering.

Vertegenwoordiging van het IBR in de Commissie corporate governance

De Raad heeft besloten om Nico HOUTHAEVE aan te duiden als vertegenwoordiger van het IBR in de Commissie corporate Governance vanaf 27 april 2019.

Het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IREFI)

De Raad heeft kennis genomen van het feit dat het IREFI de naam bekendgemaakt heeft van de nieuwe Wetenschappelijke secretaris, de heer Claude LOUCKX, bedrijfsrevisor, die mevrouw Ingrid DE POORTER zal vervangen.


Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling