6 mei 2019

Bron: FOD Financiën | Thesaurie | Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 1 mei 2019 heeft besloten om een persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

Het betreft volgende persoon:

  1. MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI

Meer informatie over deze entiteit vindt u in de mededeling met referentie SCA/2/19(11) van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze persoon te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze persoon.

Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over dit bericht.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.

Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad van kracht wordt in België en dit vanaf de dag waarop het comité de beslissing heeft genomen (1 mei 2019) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gerelateerd

Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad