20 november 2018

Met dit schrijven wensen wij u te informeren dat het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad op 19 november 2018 heeft besloten om een persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.
 
Het betreft volgende persoon:

1.    HAJJI  'ABD AL-NASIR

Meer informatie over deze persoon vindt u in de mededeling met referentie SCA/2/18(25) van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité.
 
Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze persoon te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze persoon.
 
Daarnaast bestaat een informatieverplichting in het kader van alle internationale, Europese en nationale financiële sancties. Zoals bepaald in de Europese regelgeving en in art. 8 van het KB van 28/12/2006, moeten financiële instellingen de Algemene Administratie van de Thesaurie (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be) informatie verstrekken over bevroren rekeningen en andere tegoeden of economische middelen. Deze verplichte kennisgeving moet op eigen initiatief worden gedaan zodra een specifieke embargo-maatregel wordt toegepast, en dit zelfs in de hypothese dat geen klant wordt geïdentificeerd in de geconsolideerde lijst waarnaar wordt verwezen in het vorige punt.
 
De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.
 
Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad van kracht wordt in België en dit vanaf de dag waarop het comité de beslissing heeft genomen (19 november 2018) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gerelateerd

Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad