3 januari 2018

Resolutie 2397 (2017) van de VN-Veiligheidsraad op 22 december 2017 heeft 16 personen en 1 entiteit toegevoegd aan de lijst van de personen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea. Het betreft volgende personen en entiteiten:
Personen
1.    CH’OE SO’K MIN
2.    CHU HYO’K
3.    KIM JONG SIK
4.    KIM KYONG IL
5.    KIM TONG CHOL
6.    KO CHOL MAN
7.    KU JA HYONG
8.    MUN KYONG HWAN
9.    PAE WON UK
10.    PAK BONG NAM
11.    PAK MUN IL
12.    RI CHUN HWAN
13.    RI CHUN SONG
14.    RI PYONG CHUL
15.    RI SONG HYOK
16.    RI U’N SO’NG
 
Entiteit

1.   MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF)
 
Meer informatie over deze persoon vindt u in annex I en II van de Resolutie 2397 (2017).
 
Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.
 
Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over dit bericht.
 
De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.
 
Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing in Resolutie 2397 (2017) om personen en entiteiten toe te voegen aan de Noord Korea sanctielijst van kracht worden in België en dit vanaf de dag waarop de beslissing werd genomen (22 december 2017) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gerelateerd