19 augustus 2019

Bron: FOD Financiën | Thesaurie | Dienst Controle Financiële Instrumenten en Instellingen

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 14 augustus 2019 besloten om twee personen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

Het betreft volgende personen:

  1. Ali Maychou
  2. Bah Ag Moussa

Meer informatie over deze personen vindt u in de mededeling met referentie SC/13918 van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité, die u terugvindt via deze link.

Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze entiteit.

Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over deze mail.

De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.

Gerelateerd

Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad