30 augustus 2019

VOORSTELLING

De hervorming van de overheidsboekhouding werd geïnitieerd door de wet van 15 maart 1991 houdende hervorming van de algemene Rijkscomptabiliteit en van de provinciale comptabiliteit. Deze hervorming omvatte het voeren van een algemene boekhouding op basis van een door de  Commissie voor de standaardisering van de Openbare Comptabiliteit ontwikkeld systeem van gestandaardiseerde rekeningen. Het is in het bijzonder gebaseerd op de doctrine van de dubbele boekhouding, ontwikkeld door de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding van vennootschappen en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Deze hervorming van de overheidsboekhouding wordt geleidelijk en specifiek op alle overheidsniveaus doorgevoerd. De verschillende Belgische entiteiten bevinden zich momenteel niet op hetzelfde niveau van implementatie van dit systeem van overheidsboekhouding. Een analyse en vergelijking van de voorbereiding en uitvoering van de overheidsrekeningen per overheidsniveau is des te belangrijker omdat het Rekenhof vanaf 2020 al deze rekeningen zal moeten certificeren.
De uiteenzettingen op deze conferentie zullen in het Nederlands of Frans worden gehouden met simultaanvertaling.

Het wordt gezamenlijk georganiseerd door de Uitgeverij Larcier, CERAP, DULBEA, het Tax Institute van de Universiteit van Luik en met de steun van het NFWO.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum
Dinsdag 1 oktober 2019

13u30 Onthaal
14u-17u30 Colloquium

Plaats
Résidence Palace – Zaal Polak
Wetstraat, 155,
B-1040 Brussel

Klik hier voor meer informatie en inschrijving

Gerelateerd