9 juli 2021

Vlaio heeft op 1 juli 2021 een nieuwe versie van zijn kostenmodel gelanceerd. Dit kostenmodel betreft een overzicht van alle aanvaardbare kosten bij een VLAIO-projectaanvraag. Om ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft de overheid een reeks steunmaatregelen uitgewerkt.

Deze steunmaatregelen worden maar uitgekeerd als de ondernemer de door hem gemaakte kosten kan aantonen. In dat geval kan de ondernemer bij zijn aanvraagdossier een verslag van een beroepsbeoefenaar voegen ter ondersteuning van zijn aanvraag.

Het belang van een dergelijk verslag, zowel voor de cliënt als voor de overheid is niet te onderschatten. Voor de cliënt garandeert dit de vlotte afhandeling en toekenning van de steunmaatregel. De overheid kan steunen op een objectieve en deskundige verslaggeving en kan in vertrouwen concluderen dat de toekenning van de steunmaatregel overeenkomstig de wettelijke voorwaarden gebeurt. Onterechte uitbetalingen en de ermee gepaard gaande terugvorderingen van steunmaatregelen worden alzo vermeden.

Gelet op het publiek belang van deze verslagen en de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar, hebben het ITAA en het IBR een modelverslag opgesteld dat de beroepsbeoefenaar in dit kader kan gebruiken. Het modelverslag is gebaseerd op de zogenaamde ISRS 4400, de internationale standaard tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, gepubliceerd door de Internationals Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). Het modelverslag kadert de professionele verantwoordelijkheden van de beroepsbeoefenaar, de door de beroepsbeoefenaar te verrichten werkzaamheden van technische aard en de feitelijke bevindingen die gerapporteerd dienen te worden.

U vindt het modelverslag hier: Verslag betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte en tevens projectgerelateerde kosten .

U kan de vertaling van ISRS 4400 hier raadplegen.

We herinneren er tot slot aan dat de bedrijfsrevisor en zijn cliënt, overeenkomstig artikel 21 van de wet  van 7 december 2016, een opdrachtbrief dienen op te stellen voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht.

 

Gerelateerd

ITAA organiseert een opleiding inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen (2023)

Herbekijk het ITAA-IBR nieuwjaarsdebat: 'De relance en de rol van de economische beroepen'

Internationale betrekkingen: ITAA en IBR coördineren hun acties

Interview met Bart Van Coile (ITAA) en Tom Meuleman (IBR)