18 juni 2018

Minister Koen Geens werkt al enkele jaren aan een fundamentele hervorming van het   ondernemingsrecht, die in werking treedt op 1 november 2018.
 
Het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen is de laatste stap in dit hervormingstraject.

Om te verzekeren dat verenigingen de kans hebben om zich aan te passen aan die hervormingen, is een lange overgangsperiode voorzien. Op basis van de huidige planning, zou dat nieuwe wetboek ten laatste op 1 januari 2020 in werking treden.
 
In een nieuwe brochure licht minister Geens de belangrijkste wijzigingen voor de vzw’s toe.

Download hier de brochure 'De vzw na de hervorming: van start tot finish'

Gerelateerd

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting: verlaagd tarief mogelijk?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

CNCC - Journée des associations et des fondations 31 januari 2023: een verslag

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor