18 juni 2018

Minister Koen Geens werkt al enkele jaren aan een fundamentele hervorming van het   ondernemingsrecht, die in werking treedt op 1 november 2018.
 
Het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen is de laatste stap in dit hervormingstraject.

Om te verzekeren dat verenigingen de kans hebben om zich aan te passen aan die hervormingen, is een lange overgangsperiode voorzien. Op basis van de huidige planning, zou dat nieuwe wetboek ten laatste op 1 januari 2020 in werking treden.
 
In een nieuwe brochure licht minister Geens de belangrijkste wijzigingen voor de vzw’s toe.

Download hier de brochure 'De vzw na de hervorming: van start tot finish'

Gerelateerd

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor