Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Beroepsethiek

Beroepsethiek

Tot en met de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, was de deontologie die van toepassing is op de bedrijfsrevisoren vervat in tal van documenten, wat het begrip ervan bemoeilijkte.  De nieuwe wet hervormt de structuur van de wettelijke grondslagen van de op de bedrijfsrevisoren toepasselijke deontologische bepalingen en verduidelijkt deze in de volgende twee regelgevingen:

  • in het Wetboek van vennootschappen en uitvoeringsbesluiten: alle maatregelen betreffende de interacties tussen de bedrijfsrevisor, de raad van bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders, het auditcomité (in voorkomend geval), de ondernemingsraad (in voorkomend geval), enz. wanneer hij een wettelijke controle van de jaarrekening uitvoert;
  • in de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren en haar toekomstige uitvoeringsbesluiten: alle maatregelen betreffende de interacties tussen de bedrijfsrevisor en zijn beroepsorganisatie, de bedrijfsrevisor en de autoriteit belast met het publiek toezicht, alsook betreffende de algemene deontologie die van toepassing is op de bedrijfsrevisor (ongeacht of het gaat om een wettelijke controle van de jaarrekening of een andere opdracht).
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat