Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Openbare aanbestedingen

Observatorium van de openbare aanbestedingen

​Het Observatorium van de openbare aanbestedingen werkt onder de auspiciën van de Raad van het IBR en heeft als hoofddoel de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van een bijzonder bestek tot aanstelling van een bedrijfsrevisor.

De leden van het Observatorium zullen ervoor zorgen dat de verschillende modellen van bijzonder bestek worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.

U bent een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid? Het team van het Observatorium staat ter beschikking voor al uw vragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contact:   

Modellen van bijzonder bestek

Sinds enkele jaren publiceert het IBR op zijn website verschillende modellen van bijzonder bestek.  Daarnaast komt het IBR, via zijn Observatorium van de openbare aanbestedingen, op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.
 
Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector van het IBR een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.
 
Dienovereenkomstig werden nieuwe bestekmodellen uitgewerkt:
 

Nog niet bijgewerkte modellen:

Hulpmiddelen bij het kiezen van het aan uw opdracht aangepaste model (binnenkort beschikbaar)

Verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State​

 
Op 6 juni 2017 heeft het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend tegen de Franse Gemeenschap met het oog op de nietigverklaring van het bijzonder bestek met betrekking tot de overheidsopdracht voor de aanstelling van een commissaris voor de RTBF, de ONE, het ETNIC, de CSA, het Fonds Ecureil, het IFC en de ARES.
 
Dit bijzonder bestek brengt een fundamenteel probleem met zich mee voor het beroep. Als gunningswijze werd immers geopteerd voor de aanbesteding, hetgeen inhoudt dat bij de opdrachtgunning enkel rekening wordt gehouden met het prijscriterium.
 
Een aantal bedrijfsrevisorenkantoren hebben het verzoekschrift van het IBR onderschreven. Het betreft de volgende kantoren:
- Buelens, Mathay & Associates;
- Callens, Pirenne, Theunissen en Co;
- Maillard, Dethier & Co; en
- BDO.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Observatorium: .
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat