Home > Het Beroep > De bedrijfsrevisor > Openbare aanbestedingen

Observatorium van de openbare aanbestedingen

​Het Observatorium van de openbare aanbestedingen werkt onder de auspiciën van de Raad van het IBR en heeft als hoofddoel de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten tot aanstelling van een bedrijfsrevisor.

De leden van het Observatorium zullen ervoor zorgen dat de verschillende modellen van aanbestedingsdocumenten worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.

U bent een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid? Het team van het Observatorium staat ter beschikking voor al uw vragen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contact:   

Modellen van aanbestedingsdocumenten

Sinds enkele jaren publiceert het IBR op zijn website verschillende modellen van aanbestedingsdocumenten. Daarnaast komt het IBR, via zijn Observatorium van de openbare aanbestedingen, op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun aanbestedingsdocumenten.
 
Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector van het IBR een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.
 
Dienovereenkomstig werden nieuwe modellen van aanbestedingsdocumenten uitgewerkt (update juni 2018):
 

Nog niet bijgewerkte modellen:

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat