Home > Het Beroep > Publiek toezicht > Tuchtuitspraken

Tuchtuitspraken

Vanaf 1 januari 2017 is de Sanctiecommissie van de FSMA bevoegd om maatregelen te treffen ten aanzien van de bedrijfsrevisoren. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep blijven evenwel bevoegd om tuchtmaatregelen op te leggen aan de bedrijfsrevisoren voor de dossiers die hen op rechtsgeldige wijze werden voorgelegd vóór 31 december 2016.

De Raad heeft in 2004 beslist dat de uittreksels van de tuchtbeslissingen, in hun originele taal, voortaan beschikbaar zullen zijn op de website van het Instituut. Deze werkwijze heeft als voordeel dat een grotere transparantie gewaarborgd wordt doordat uitgebreidere uittreksels kunnen worden bekendgemaakt. Tevens laat dit een snellere publicatie van de recente tuchtbeslissingen toe.
 
Tot 2003 werden de uittreksels van de beslissingen van de tuchtorganen, op anonieme wijze, opgenomen in het Jaarverslag van de Raad van het IBR.
​​​
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat