Home > Het Instituut > Actualiteit > IBR Nieuws > Cyclus van studiedagen over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen georganiseerd door het Belgisch centrum

Cyclus van studiedagen over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen georganiseerd door het Belgisch centrum van vennootschapsrecht

24 juli 2018
​Beste Confraters,

Wij vestigen uw aandacht op een cyclus van interuniversitaire studiedagen over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (momenteel in bespreking in de Kamer) die worden georganiseerd, middels de uitgeverij Intersentia, door de professoren vennootschapsrecht van het Belgisch centrum van vennootschapsrecht die hebben meegewerkt aan de redactie van dit belangrijk hervormingsproject.

Het gaat om betalende studiedagen die geen deel uitmaken van het IBR-ICCI vormingsprogramma. Zij komen wel in aanmerking voor de permanente vorming als externe opleidingen (categorie 3 van de opleidingstabel: seminaries en studiedagen van universiteiten, instellingen van hoger onderwijs, verenigingen of opleidingdeskundigen)

Met confraternele groeten,

Thierry DUPONT
Voorzitter

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat
Privacyverklaring en gebruiksrechtovereenkomst - © 2011 - IBR IRE

Bedrijfsrevisoren & Stagiairs

Derden

U kunt zich hier inschrijven Deze studiedag is, mits betaling, ook toegankelijk voor niet-bedrijfsrevisoren. Neem contact op met het IBR voor inschrijving en betaling
Inschrijven Mail het IBR