Home > Het Instituut > Actualiteit > IBR Nieuws > Toepassing van de "one-to-one"-regel

Toepassing van de "one-to-one"-regel

13 september 2005
Op verzoek van een aantal confraters acht de Raad het nuttig de toepassingsmodaliteiten van de “one-to-one”-regel zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen, te verduidelijken.
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat