Home > Het Instituut > Over het IBR > Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Gelieve de voorwaarden voor het gebruik van de website grondig te lezen alvorens deze website te gebruiken.
 
Door gebruik te maken van deze website, verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden tot het gebruik van de site. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website.
 

IBR website - Wettelijke voorwaarden tot het gebruik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker van deze website. Gebruikers die andere personen gegevens laten raadplegen die op deze website beschikbaar zijn, dienen deze personen van het bestaan van deze voorwaarden op de hoogte te brengen.
Het IBR heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Het IBR kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die door fouten of weglatingen in deze website zou worden veroorzaakt. Het IBR tracht informatie tijdig en accuraat ter beschikking te stellen. Indien het IBR op de hoogte wordt gebracht van fouten in de website zal het trachten die zo snel mogelijk te verbeteren.
 
Elke link die naar de IBR - website wordt gelegd, moet direct naar de homepage verwijzen. Gelieve geen link te leggen naar andere pagina's van deze website. Het IBR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens op andere website's waarnaar het, bijwijze van een link, verwijst. Het draagt evenmin verantwoordelijkheid voor de gegevens op website's die naar het IBR verwijzen.
 
De volledige inhoud van de website: © 2011 IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
 
Originele teksten op deze website zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
 
Elke inbreuk op de IBR rechten, kunnen gepaste gerechtelijke acties tot gevolg hebben.
 
Indien u bijkomende informatie wenst gelieve u te richten tot
 

Veiligheid van de website

Het IBR werkt via het internet. We horen zoveel over internettoepassingen die niet veilig blijken te zijn. Dat het IBR wél de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt, mag blijken uit de beveiligingsprincipes die het IBR hanteert. Risico's die blijven bestaan hebben vooral te maken met uw persoonlijk gedrag. Om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten kunt u een aantal zeer eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen.
 

Beveiligingsprincipes:

Een korte beschrijving van de beveiligingsprincipes vindt u hier.
 • Voor de identificatie van u als gebruiker aan ons als Instituut maken we gebruik van een persoonlijke user ID en Password. Deze User-ID en password wordt enkel toegekend aan leden en stagiairs van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Bij een eerste gebruik dient het paswoord gewijzigd te worden.
 • Alle communicatie tussen uw computer en het Extranet van het IBR wordt beveiligd door middel van SSL. Dankzij SSL hebt u als gebruiker de garantie dat u communiceert met een IBR-webserversysteem. Om SSL te kunnen gebruiken moet het IBR immers beschikken over de nodige servercertificaten. Deze certificaten worden uitgereikt door Verisign. Verisign kent zo'n certificaten pas toe na grondig onderzoek van de identiteit en de betrouwbaarheid van de aanvrager. Het feit dat SSL gebruikt wordt, merkt u aan de 'https://…' in het internetadres, waarbij de 's' staat voor 'secure'. In uw browser ziet u op dat moment (meestal onderaan) een slotje verschijnen, wat erop wijst dat u een beveiligde verbinding gebruikt.

Extra niveau van beveiliging is:

 • de zogenaamde 'firewalls' van het IBR: 'hackers' die proberen rechtstreekse aanvallen uit te voeren op de webservers of de centrale computers van het IBR worden hierdoor tegengehouden.

Voorzorgsmaatregelen:

Om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten kunt u enkele zeer eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen:
 • Beheer uw wachtwoorden op een veilige manier.
 • Geef uw persoonlijke toegangscodes nooit aan iemand anders.
 • Laat uw computer niet onbeheerd achter terwijl u aangemeld bent.
 • Open geen e-mail - en zeker geen bijlagen - van onbekende personen.
 • Download geen bestanden van onbekende sites.
 • Gebruik een antivirusprogramma dat uw computer controleert telkens u die opstart.
 • Kopieer geen software van een diskette zonder die eerst te controleren met een antivirusprogramma.
 • Installeer geen beta-versies van besturingssystemen of browsers op uw computer, vooral niet als u die gebruikt voor productietoepassingen.
 • Als uw computer gebruik maakt van een permanente internettoegang, bijvoorbeeld via de kabel of via ADSL, dan is het installeren van een eenvoudige 'firewall' geen overbodige luxe. Die permanente internettoegang betekent immers ook een verhoogde kwetsbaarheid voor hackers.
 • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat