Home > Het Instituut > Structuur > Commissie kwaliteitscontole

Commissie kwaliteitscontole

Samenstelling van de Commissie kwaliteitscontrole (2013-2016)

(KB 26 april 2007, art. 3)

Deze Commissie is sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren opgeheven.

 

Voorzitter Luc DE PUYSSELEYR
Plaatsvervangend voorzitter​ Luc VERRIJSSEN​
Effectieve leden
Pierre Hugues BONNEFOY-CUDRAZ
Gert CLAES
Dirk CLEYMANS
Kurt CONINX
Olivier de BONHOMME
Fernand MAILLARD
Dirk STRAGIER
Alexis VAN BAVEL
Jan VAN BRABANT
Marnix VAN DOOREN
Plaatsvervangende leden​

Charles-Henri DE STREEL
Harry EVERAERTS
Pascale TYTGAT
Daniel VAN CUTSEM

 

 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat