Home > Het Instituut > Structuur > Commissie van toezicht

Commissie van toezicht

Samenstelling van de Commissie van toezicht (2013-2016)

(KB 26 april 2007, art. 8)
 
Deze Commissie is sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren opgeheven.

 

Voorzitter Vincent ETIENNE
Plaatsvervangend voorzitter​ Dirk SMETS
Effectieve leden​

Peter COOX
Bernard DE GRAND RY
Xavier DOYEN
Hugues FRONVILLE
Bernard GABRIELS
Roland JEANQUART
Philip MAEYAERT​
Bernard ROUSSEAU
Régis VAN CAILLIE
Peter WEYERS

 

 

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat