Aanbevelingen

Aanbevelingen

Controle-aanbevelingen van het IBR (opgeheven)

De onderstaande controle-aanbevelingen werden opgeheven en vervangen door de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België en door de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris, met ingang van:
  1. met betrekking tot de organisaties van openbaar belang, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2012 ;
  2. met betrekking tot de andere entiteiten, voor de controle van financiële overzichten (audit) en het beperkt nazicht van de financiële informatie met betrekking tot boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014.
 
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat