Vertalingen van de ISA's

Reeds in juni 2006 hadden vertegenwoordigers van het voormalige Koninklijke NIVRA (voor Nederland; actueel NBA) en van het IBR (voor België), de vertalingen gepresenteerd van de Internationale Controlestandaarden (International Standards on Auditing, afgekort als ISA's). Deze vertalingen worden in de linkerkolom van deze webpagina weergegeven. De beide instituten hebben hun vertaalwerkzaamheden verdergezet, met toepassing op de zogenaamde “clarified” ISA’s zoals die door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) worden goedgekeurd. Deze (nieuwe) vertalingen worden in de rechterkolom van deze webpagina weergegeven.


Nederlandse vertaling
Non-Clarified versions
Nederlandse vertaling
Clarified versions
List of key terms Press release.pdf2006 Press release.pdf31 December 2009
Overzicht ISA
standaarden
Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf18 December 2009
ISQC Press release.pdf1 oktober 2007 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 200 Press release.pdf8 mei 2008 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 210 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 220 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 230 Press release.pdf8 mei 2008 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 240 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 250 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 260 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 265 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 300 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 315 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 320 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 330 Press release.pdf8 mei 2008 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 402 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 450 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 500 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 501 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 505 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 510 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 520 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 530 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 540 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 545 Press release.pdf29 juni 2006
ISA 550 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 560 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 570 Press release.pdf2 oktober 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 580 Press release.pdf1 oktober 2007 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 600 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 610 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 620 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 700 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 701 Press release.pdf29 juni 2006
ISA 705 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 706 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 710 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 720 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf30 juni 2011
ISA 800 Press release.pdf29 juni 2006 Press release.pdf18 december 2009
ISA 805 Press release.pdf18 december 2009
ISA 810 Press release.pdf18 december 2009
ISRE 2410 Press release.pdf18 december 2009
​​​

Disclaimer: De teksten die opgenomen zijn op de pagina's "Vertalingen van de ISA's" van deze website vormen noch het huidig normatieve kader, noch een advies, noch een stellingname die de 'translating bodies' van het vertaalproject zouden binden. Het gaat enkel en alleen om het terbeschikking stellen van de vertalingen voor het brede publiek om informatieve redenen.

De datum waarop de vertalingen zijn opgesteld die op deze rubriek zijn opgenomen, is aangeduid in de titel van het bestand zelf. In het geval er doorheen het tijdsverloop wijzigingen aan de vertalingen zouden worden aangebracht (bv. correctie van tikfouten e.d.), kunt u via deze datum nagaan of u over de meest recente versie beschikt. Om deze reden wordt u vriendelijk verzocht deze website dan ook met regelmaat te bezoeken.

Voor meer informatie betreffende deze vertalingen kunt u contact opnemen met het IBR, via het e-mailadres .​​​​​​

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat