Normen

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). 

De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).​​​​​ISA’s: Norm inzake de toepassing van de ISA’s in België & Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s
(17 maart 2017)
Norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België
(11 augustus 2014)


Norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
(6 mei 2011)


Specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht
(25 januari 2011)


Norm inzake permanente vorming
(11 september 2007)


Norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR
(19 september 2017)
Normen inzake bepaalde aspecten die verband houden met de onafhankelijkheid van de commissaris (gedeeltelijk opgeheven)
(30 augustus 2007)
Algemene controlenormen (gedeeltelijk opgeheven)
(21 december 2006)


Normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad
(6 december 2002)


Norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen
(13 december 2013)
Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(6 december 2002)
Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
(4 oktober 2002)
Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng
(7 december 2001)
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat