Home > Regelgeving > Normen en Aanbevelingen > Ontwerpen > ISAs > Goedkeuring door de HREB van het ontwerp van norm herzien in 2018 inzake de toepassing in Belgie van de ISAs

Goedkeuring door de HREB van het ontwerp van norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s

10 augustus 2018
​Ingevolge de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm tot wijziging van de norm inzake de toepassing van de ISA’s in België, die liep van 21 december 2017 tot 25 januari 2018, heeft de Raad van het IBR op 21 juni 2018 voormelde norm aangenomen en, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de Minister die bevoegd is voor Economie.

De HREB heeft het ontwerp van norm goedgekeurd op 20 juli 2018. Deze norm treedt pas in werking met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de norm door de Minister die bevoegd is voor Economie. In afwachting van deze goedkeuring wil de Raad van het IBR u in kennis stellen van de tekst van dit ontwerp van norm.

Tevens vindt u hierna een ontwerp van gecoördineerde versie van het ontwerp van norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat