Home > Regelgeving > Rechtsleer > Adviezen > Advies 2019-01

Advies 2019/01: Beroepsgeheim

11 januari 2019
​Dit advies is een bijwerking van omzendbrieven C.013/04 van 5 april 2004 en C.014/04 van 29 november 2004 inzake het beroepsgeheim, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat