Home > Regelgeving > Rechtsleer > Adviezen > Advies 2019-02

Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

31 januari 2019
​De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten heeft een UBO-register (UBO staat voor Ultimate Beneficial owner, of centraal register van uiteindelijke begunstigden) opgericht, waarvan de werkingsmodaliteiten werden vastgelegd door het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Het algemeen wettelijk kader werd reeds besproken in de Mededeling 2018/20.

Dit advies gaat in op de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor als commissaris in het kader van het UBO-register.

Update 13 februari 2019: Minister De Croo geeft u uitstel tot 30 september 2019 om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden voor de eerste keer in het UBO-register in te voeren.

Meer info op de website van de FOD Financiën.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat