Home > Regelgeving > Rechtsleer > Adviezen

Adviezen van het Instituut

Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door  de  bedrijfsrevisoren  van  het  wettelijk,  reglementair  en  normatief  kader  dat  de  uitoefening  van  hun beroep regelt (art.31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.

Het IBR zal onderstaande adviezen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat