Home > Regelgeving > Rechtsleer > Mededelingen > mededeling-2018-27

Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het Instituut van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (EQCR) en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

28 december 2018
​Teneinde de zelfstandig werkende bedrijfsrevisoren binnen kleine of middelgrote kantoren te helpen, heeft de Raad beslist een lijst bekend te maken van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren bij voormelde bedrijfsrevisoren van:
  1. opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en/of
  2. opdrachten tot monitoring van hun intern kwaliteitsbeheersingssysteem.
Indien u belangstelling hebt voor één van deze functies (opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en/of verantwoordelijke voor het monitoringproces van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem), gelieve het IBR hiervan op de hoogte te willen brengen.


  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat