Home > Regelgeving > Rechtsleer > Omzendbrieven > Omzendbrief 2016/01

Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen – uitbreiding van de uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en oprichting van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen

3 februari 2016
Het decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen  bracht volgende wijzigingen aan het Rekendecreet:

  • Een bijwerking van de lijst met rechtspersonen zoals opgenomen in het Rekendecreet;
  • De uitbreiding van de uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de Inspectie van Financiën en de dienst die belast is met de controle van de Vlaamse rechtspersonen; en
  • De oprichting van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen.

De bijgewerkte lijst van de rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van het Rekendecreet vallen, vindt u als bijlage bij deze omzendbrief.

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat