Home > Regelgeving > Rechtsleer > Omzendbrieven > Omzendbrief 2016/02

Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

4 februari 2016

Deze omzendbrief bevat volgende onderwerpen

  1. Referentiekader in het geval van een oordeelonthouding vanwege de onmogelijkheid van de auditor om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over meerdere elementen van de financiële overzichten
  2. Impact van de Europese Audithervorming en de omzetting in Belgisch recht van de Europese Boekhoudrichtlijn op het commissarisverslag
  3. Pack PE-KE v3.0 en Frequently Asked Questions op de website van het ICCI
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat