Home > Regelgeving > Rechtsleer > Omzendbrieven

Omzendbrieven

Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 
Het IBR zal onderstaande omzendbrieven analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en deze, zo nodig, actualiseren.
  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat