Home > Regelgeving > Wetgeving > Belgisch

Belgische wetgeving


Volgens de wet van 7 december 2016 worden de hierna volgende Koninklijke besluiten ingetrokken, op de door de Koning vastgestelde datum. We zullen u informeren zodra het Koninklijk besluit tot intrekking is gepubliceerd.
 

Wetboek van Vennootschappen:


VZW's:

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat