Home > Register & Lijsten > België > Bedrijfsrevisoren

Openbaar register: Bedrijfsrevisoren (natuurlijke personen)

Opgelet : Ingevolge de inwerkingtreding op 31 december 2016 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt de bevoegdheid voor het houden en het bijwerken van het openbaar register gedelegeerd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (artikel 41, § 1, 2°).
 
Het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register zal worden opgeheven op een datum die door de Koning zal worden bepaald. In afwachting van de afkondiging van deze datum, blijft voormeld koninklijk besluit van toepassing voor zover dit uiteraard niet strijdig is met de nieuwe wet van 7 december 2016.
 
De inwerkingtreding van het nieuw koninklijk besluit kan echter een impact hebben op de toepasbaarheid van onderstaande regels.
 
De Raad van het Instituut houdt een openbaar register bij waarin de bedrijfsrevisoren worden geregistreerd. Iedereen kan de registratiegegevens te allen tijde op de website van het Instituut consulteren. Alle bedrijfsrevisoren worden door een individueel nummer in het openbaar register geïdentificeerd.

Zoek een Belgische bedrijfsrevisor (natuurlijke persoon)

Toon alle bedrijfsrevisoren.

Zoek per categorie:

  • ​Actief ​(kunnen revisorale opdrachten uitvoeren)
  • Tijdelijk verhinderd (die tijdelijk zijn verhinderd om revisorale opdrachten uit te voeren om reden van onverenigbaarheden zoals bedoeld in artikel 29, § 2 van de wet van 7 december 2016)

Om een lijst te krijgen van alle bedrijfsrevisoren per categorie, klik op de linken hierboven.

Overzicht verschillende statuten openbaar register (wordt geactualiseerd - binnenkort beschikbaar)

Meer informatie over de modaliteiten omtrent de indiening ontslag als bedrijfsrevisor - login vereist


Bevoegde autoriteiten

​​​Bevoegde autoriteiten die gelast zijn met het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

​Disclaimer: De informatie die getoond wordt van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door deze laatsten. ​​​​​​

Openbaar register
Contact

Stef Van Attenhoven
Diensthoofd

T. 02 509.00.10

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat