Home > Register & Lijsten > België > Erebedrijfsrevisoren

Erebedrijfsrevisoren

Artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vraagt dat de lijst van de erebedrijfsrevisoren wordt gepubliceerd op de website van het Instituut.
Hierna wordt de mogelijkheid geboden om na te gaan aan welke gewezen bedrijfsrevisoren de Raad van het Instituut – overeenkomstig artikel 11, § 2 van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 en met naleving van artikel 4, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 7 juni 2007 – heeft toegelaten om de titel van erebedrijfsrevisor te voeren.

Zoeken

 

Volledige lijst

Erebedrijfsrevisoren die hun actuele contactgegevens wensen mee te delen zijn aanklikbaar in onderstaande lijst.​

​​​​​​​​​
 
​​

Openbaar register
Contact

Ludwig Polfliet
Adviseur

T. 02 509.00.17

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat