Home > Register & Lijsten > België > Erebedrijfsrevisoren

Erebedrijfsrevisoren

Opgelet : Ingevolge de inwerkingtreding op 31 december 2016 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, zal het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren worden opgeheven op een datum die door de Koning zal worden bepaald. In afwachting van de afkondiging van deze datum, blijft voormeld koninklijk besluit van toepassing voor zover dit uiteraard niet strijdig is met de nieuwe wet van 7 december 2016.

De inwerkingtreding van het nieuw koninklijk besluit kan echter een impact hebben op de toepasbaarheid van onderstaande regels.

Artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vraagt dat de lijst van de erebedrijfsrevisoren wordt gepubliceerd op de website van het Instituut.
Hierna wordt de mogelijkheid geboden om na te gaan aan welke gewezen bedrijfsrevisoren de Raad van het Instituut – overeenkomstig artikel 11, § 2 van de wet van 7 december 2016 en met naleving van artikel 4, § 1 van voormeld koninklijk besluit van 7 juni 2007 – heeft toegelaten om de titel van erebedrijfsrevisor te voeren.

Zoeken

 

Volledige lijst

Erebedrijfsrevisoren die hun actuele contactgegevens wensen mee te delen zijn aanklikbaar in onderstaande lijst.​

​​​​​​​​​
 
​​

Openbaar register
Contact

Stef Van Attenhoven
Diensthoofd

T. 02 509.00.10

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat