Home > Register & Lijsten > België > Netwerken

Netwerken

Opgelet : Ingevolge de inwerkingtreding op 31 december 2016 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt de bevoegdheid voor het houden en het bijwerken van het openbaar register gedelegeerd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (artikel 41, § 1, 2°).

Het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register zal worden opgeheven op een datum die door de Koning zal worden bepaald. In afwachting van de afkondiging van deze datum, blijft voormeld koninklijk besluit van toepassing voor zover dit uiteraard niet strijdig is met de nieuwe wet van 7 december 2016.

De inwerkingtreding van het nieuw koninklijk besluit kan echter een impact hebben op de toepasbaarheid van onderstaande regels.

Elke bedrijfsrevisor (natuurlijke of rechtspersoon) die deel uitmaakt van een netwerk, zoals bedoeld in artikel 3, 8° van de wet van 7 december 2016, moet ten aanzien van dit netwerk in het openbaar register de gegevens ervan openbaar maken. Dit overeenkomstig artikel 10, § 1, 8° van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register voor de bedrijfsrevisorenkantoren of de beslissing genomen door de Raad op 9 januari 2009, zoals medegedeeld in de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 30 januari 2009 “bijdragen in de werkingskosten 2009 van het Instituut – verplichting van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken”.

Zoeken

 

 

Disclaimer: De informatie die getoond wordt van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door deze laatsten.  ​

Openbaar register
Contact

Stef Van Attenhoven
Diensthoofd

T. 02 509.00.10

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat