Home > Register & Lijsten > België > Netwerken

Netwerken

​Elke bedrijfsrevisor (natuurlijke of rechtspersoon) die deel uitmaakt van een netwerk, zoals bedoeld in artikel 2, 8° van de wet van 22 juli 1953, moet ten aanzien van dit netwerk in het openbaar register de gegevens ervan openbaar maken. Dit overeenkomstig artikel 10, § 1, 8° van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register voor de bedrijfsrevisorenkantoren of de beslissing genomen door de Raad op 9 januari 2009, zoals medegedeeld in de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 30 januari 2009 “bijdragen in de werkingskosten 2009 van het Instituut – verplichting van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen om het netwerk te vermelden waarvan zij deel uitmaken”.

Zoeken

 

 

Disclaimer: De informatie die getoond wordt van de bedrijfsrevisoren natuurlijke personen en de bedrijfsrevisorenkantoren, is de informatie zoals verstrekt en/of geactualiseerd door deze laatsten.  ​
​​​

Openbaar register
Contact

Ludwig Polfliet
Adviseur

T. 02 509.00.17

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat