Home > Register & Lijsten > EU > Inschrijving vennootschap

Inschrijving van een vennootschap

Iedere entiteit, die in een andere lidstaat de hoedanigheid bezit van auditorkantoor en beantwoordt aan de toelatingseisen opgenomen in artikel 6, § 1 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, kan door middel van een ondertekend en aan het Instituut gericht schrijven verzoeken om toelating tot de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De aanvraag tot inschrijving moet schriftelijk in één van de landstalen van België worden ingediend gebruikmakend van het hierna door het Instituut ter beschikking gestelde formulier, samen met alle daarin gevraagde bijlagen.

De Raad van het Instituut zal over de aanvraag uitspraak doen, uiterlijk drie maanden nadat de aanvrager alle vereiste stukken ter beschikking heeft gesteld. Wanneer hij vaststelt dat de verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden vereist om te worden toegelaten tot de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, betekent de Raad hem zijn gemotiveerde beslissing.

Openbaar register
Contact

Ludwig Polfliet
Adviseur

T. 02 509.00.17

  • ICCI - Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat